Norges handlingsplan 4 - Open Government Partnership (OGP)

Norges fjerde OGP handlingsplan inneholder i alt åtte forpliktelser. Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom departementene og det sivile samfunn. Planen trer i kraft 1.7.2019 og skal vare i to år.

Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid for nasjonalt moderniseringsarbeid. Målet med OGP er å skape økt velstand for innbyggerne gjennom dialog mellom forvaltningen og det sivile samfunn. Tanken er at offentlig sektor og det sivile samfunn skal samarbeide om å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning, for eksempel gjennom mer brukervennlige offentlige tjenester, tiltak mot korrupsjon i samfunnet og bruk av ny teknologi.

Se også: