Norges militære engasjement i Afghanistan

- Norge har påtatt seg et meget krevende oppdrag i Nord-Afghanistan. Vi tar, og skal fortsette å ta, vårt solidaritetsansvar i NATO på alvor. Dette sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i forbindelse med dagens stortingsdebatt.

Norges militære engasjement i Afghanistan

(24.10.06) - Norge har påtatt seg et meget krevende oppdrag i Nord-Afghanistan. Vi tar, og skal fortsette å ta, vårt solidaritetsansvar i NATO på alvor. Dette sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i forbindelse med dagens stortingsdebatt.

Les forsvarsministerens innlegg her.