Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier med anvisninger om hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Den tidligere håndboken fra 1997 er nå revidert. Dette bl.a. for at veiene skal være tilpasset moderne transportutstyr, herunder lengre og tyngre tømmervogntog.

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier med anvisninger om hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Den tidligere håndboken fra 1997 er nå revidert. Dette bl.a. for at veiene skal være tilpasset moderne transportutstyr, herunder lengre og tyngre tømmervogntog. 

Skogbrukets Kursinstitutt har ledet prosjektet, som er finansiert av Landbruks- og matdepartemetet.

Brosjyre Normaler for landruksveier - med byggebeskrivelse

Klikk på bidet for å gå til publikasjonen.