Historisk arkiv

Håndbok med normaler for landbruksveier er revidert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier med anvisninger om hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Den tidligere håndboken fra 1997 er nå revidert. Dette bl.a. for at veiene skal være tilpasset moderne transportutstyr, herunder lengre og tyngre tømmervogntog.

Brosjyre Normaler for landruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier med anvisninger om hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Den tidligere håndboken fra 1997 er nå revidert. Dette bl.a. for at veiene skal være tilpasset moderne transportutstyr, herunder lengre og tyngre tømmervogntog.

- God standard på veinettet, tilpasset de krav som dagens transportutstyr stiller, er helt avgjørende for kostnadseffektiv transport og lønnsomhet i sektoren. - Reviderte normaler for landbruksveier er et viktig faglig bidrag for videre utviklingen av et hensiktsmessig veinett og kostnadsreduksjoner i landbruket, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Skogbrukets Kursinstitutt har ledet prosjektet, som er finansiert av Landbruks- og matdepartemetet.