Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for skattleggingsperioden 2019

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet beregnet normrenten for skattleggingsperioden 2019 til 1,7 prosent.

 

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                 Hallvard Rue
                                                                                 lovrådgiver