Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?

Regjeringen oppnevnte våren 2014 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskapkunne styrkes.

Utvalget har bestått av representanter fra Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Miljøstiftelsen Bellona, KS Kommunesektorens organisasjon, Interkommunale utvalg mot akutt forurensning
(IUA), Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), Norges forskningsråd, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Landsorganisasjonen (LO) og SINTEF. Utvalget var ledet av Kystverket ved beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Utvalget avga sin utredning 6. februar 2015.

Les rapporten (pdf)

Se også pressemelding av 6. februar 2015