NOU 1994: 15

Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Ved Finansdepartementets brev av 4. juli 1994 ble Kostnadsberegningsutvalget gitt i tilleggsmandat å beregne kostnadene ved Reform 94, arbeidstidsavtalen for lærere og skolestart for seksåringer. Utvalget legger nå fram sin innstilling om kostnadene ved Reform ’94 og arbeidstidsavtalen for lærere.

Oslo, 9. september 1994

Arild Hervik

Eivind Dale

Kåre P. Hagen

Karine Nyborg

Jan Refseth

Hans Henrik Scheel

Inger Johanne Sletner

Beate Stang Aas

Geir Åvitsland

Thor Bernstrøm

Jan Ellertsen

Lise Lindbäck

Til forsiden