NOU 1994: 15

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94

Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94

Les dokumentet