Forsiden

NOU 1996: 24

Betalingssystemer m.v.— Utredning nr. 3 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Banklovkommisjonen ble oppnevnt for å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon, vurdere behovet for lovregler om betalingsformidling og for å beskytte forbrukerens interesser i avtaler om banktjenester, og foreslå slike lovregler som den finner behov for på området. Kommisjonens første utredning, NOU 1994:19 Finansavtaler og finansoppdrag, ble avgitt i desember 1994. Kommisjonens andre utredning, NOU 1995:25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner, ble avgitt i november 1995.

Kommisjonen legger med dette frem sin tredje utredning. Kommisjonen foreslår i utredningen at det vedtas en lov om betalingssystemer m.v. Lovutkastet omfatter regulering av avregning, oppgjør og overføring av betalinger mellom banker (interbanksystemer) og systemer basert på standardvilkår for overføring av betalinger fra eller mellom kundekonti (systemer for betalingstjenester).

Etter avtale med Finansdepartementet avgis denne utredning til Finansdepartementet.

Oslo, 11. november, 1996

Erling Selvig

Bernt Nyhagen

Torfinn Bjarkøy

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Asbjørn Fidjestøl

Ragnhild Fusdahl

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Marius Nygaard Haug

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Sigrid Melsom

Frank Myhre

Eva Nygaard Ottesen

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Olav Vannebo

Sven Iver Steen

Else M. Bøthun

Boddvar Kaale

Hans Henrik Klouman

Til dokumentets forside