NOU 1996: 5

Hvem skal eie sykehusene?

Hvem skal eie sykehusene?

Les dokumentet