St.meld. nr. 24 (1996-97)

Tilgjengelighet og faglighet - Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste

St meld nr 24

(1996-97)

Tilgjengelighet og faglighet

Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste

Innhold


Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 4 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen 

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget