NOU 1996: 5

Hvem skal eie sykehusene?

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i brev av 1.9.1995.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Utvalgets innstilling er enstemmig på de fleste punkter. Der det er uenighet, vises det til særuttalelser.

Oslo, den 13. mars 1996

Paul Hellandsvik

Kolbjørn Almlid

Greta Billing

Jan Grund

Magnar Hakestad

Ellen Gjerpe Hansen

Helga Fosse Hegrenæs

Kari Kjenndalen

Vivi Lassen

Ole D. Mjøs

Petter Skarheim

Gerd Vandeskog

Tor Iversen

Terje P. Hagen

Harald Noddeland

Synnøve Roald

Til forsiden