NOU 1996: 5

Hvem skal eie sykehusene?

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over utrykte vedlegg

Følgende er en oversikt over utredninger utvalgets sekretariat har fått utført til hjelp i sitt arbeid:

Amlie, E., S. Andresen, T. Grøtting og T. Hogsnes. 1995. Fylkeskommunenes bruk av pasientopphold ved regionsykehusene. Oslo: Sosial- og helsedepartementets DRG-utviklingsgruppe.Lien, Ø. S. 1995. Valg og utforming av statlige tilknytningsformer for regionsykehus. Notat.Rønningen, L., S. Ø. Petersen og O. Kindseth. 1995. Tallmessige beskrivelser av sykehussektoren, 1990-1994. Rapport STF81 A95027, Trondheim: SINTEF NIS.Vislie, J. 1996. Om eie- og driftsorganisering av regionsykehusene. Hva kan nyere reguleringsteori bidra med?. Notat. Oslo: Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo og SNF-Oslo.

Til forsiden