NOU 1997: 10

Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 10. mars 1995 ble det nedsatt et utvalg som skulle fremme forslag om arbeidsvurdering som metode for likelønn mellom kvinner og menn. Arbeidsvurderingsutvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo 15. januar 1997

Harald Nybøen

Berit Berg

Laila Dåvøy

Åsne Grønvold

Geir Høgsnes

Anthony Kallevig

Olav Magnussen

Randi Reese

Anne Lise Ryel

Bjørn Tore Stølen

Bjørg Aase Sørensen

Sverre Ødelien

Kyrre Aamdal

Jorun Hjertø

Til forsiden