NOU 1997: 18

Prioritering på ny

Prioritering på ny — Gjennomgang av retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste

Les dokumentet