NOU 1997: 18

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Prioritering på ny

Prioritering på ny — Gjennomgang av retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste

Les dokumentet