NOU 1997: 18

Prioritering på ny— Gjennomgang av retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsepartementet

Ved kongelig resolusjon av 31. mai 1996 ble det oppnevnt et utvalg som skulle gjennomgå retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 15. mai 1997

Inge Lønning

Dag Album

Jo Benkow

Knut Brofoss

Grethe Brundtland

Anders Buttedahl

Stein Evensen

Reidun Førde

Britt-Ingjerd Nesheim

Agnar Sandmo

Ingeborg Traaholt

Anne Wyller Shetelig

Nils Fr. Wisløff

Lars Ødegård

Kristin Aase

Marit Halvorsen

Hallstein Husbyn

Ole Frithjof Norheim

Til forsiden