NOU 2014: 12

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Les dokumentet