NOU 2014: 12

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Les dokumentet