Meld. St. 10 (2012–2013)

God kvalitet – trygge tjenester

God kvalitet – trygge tjenester — Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no