Meld. St. 10 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

God kvalitet – trygge tjenester

God kvalitet – trygge tjenester — Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no