Prop. 68 L (2016–2017)

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Proposisjonen inneholder forslag til lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Formålet med loven er å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget