Historisk arkiv

Utvider plikten til å varsle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil utvide plikten til å varsle om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Helseinstitusjoner har plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser, men denne plikten gjelder bare i spesialisthelsetjenesten. Regjeringen foreslår i en ny helsetilsynslov at plikten også skal gjelde de kommunale helse- og omsorgstjenestene.    

-Å varsle om feil og lære av feil er en forutsetning når vi skal forbedre helse og omsorgstjenestene og bygge pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår også at alle virksomheter skal ha plikt til å avholde møter med pasienter, brukere og pårørende etter alvorlige hendelser.

-Dette kan være til stor hjelp for å bearbeide det som har skjedd, både for pasienter og pårørende. Det gjennomføres i dag slike møter i mange tilfeller. Vi mener likevel at alle som har opplevd alvorlige hendelser bør få tilbud om det, sier helse- og omsorgsministeren.    

Forslaget til ny helsetilsynslov er en oppfølging av Arianson-utvalget, som overleverte sin rapport i slutten av 2015. Alle bestemmelsene om tilsynsmyndighetene samles nå i en lov.

-En samlet regulering er viktig for at flere skal kunne forstå hvordan tilsynsmyndigheten er organisert og hvilke rettigheter og plikter de har, helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å vurdere om det skal opprettes en side på helsenorge.no med informasjon til pasienter og pårørende om uønskede hendelser.