Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en norsk offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU 2015:11 "Med åpne kort." Utvalget, som har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson, leverte sin rapport 2. november d.å.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2016