NOU 1997: 23

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Seksuallovbrudd

Seksuallovbrudd — Straffelovkommisjonens delutredning VI

Les dokumentet