NOU 1997: 23

Seksuallovbrudd — Straffelovkommisjonens delutredning VI

Les dokumentet