NOU 1999: 1

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Lov om eiendoms-registrering

Lov om eiendoms-registrering — Om et forbedret eiendomsregister og forslag til ny lov om eiendomsregistrering til erstatning for delingsloven

Les dokumentet