NOU 1999: 14

Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999

Til innholdsfortegnelse

Forord

Utvalget for forberedelse av inntektsoppgjøret 1999 legger med dette fram sin innstilling. Utvalget har med bakgrunn i materiale fra Det tekniske beregningsutvalget, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og andre institusjoner samt egne vurderinger, drøftet den økonomiske situasjonen, utsiktene framover og innpassingen av en etter- og videreutdanningsreform i tilknytning til lønnsoppgjørene.

Oslo 1. mars 1999

Oluf Arntsen

Randi Bjørgen

 Aud Blankholm

Anne-Grete Ellingsen

Karl Glad

Yngve Hågensen

Lorents Lorentsen

Bernhard Nestaas

 Halvdan Skard

An-Magritt Aanonsen

Arnulf Leirpoll

Tormod Belgum

Arent Skjæveland

Inge Skeie

Dag Johnsen

Petter Skarheim

Til forsiden