NOU 1999: 19

Domstolene i samfunnet

Domstolene i samfunnet — Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere

Les dokumentet