NOU 1999: 19

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Domstolene i samfunnet

Domstolene i samfunnet — Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere

Les dokumentet