NOU 1999: 31

Oppkjøp og inndriving av fordringer m.v.

Oppkjøp og inndriving av fordringer m.v. — Utredning nr. 5 fra Banklovkommisjonen

Les dokumentet