NOU 2000: 15

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressepolitikk ved et tusenårsskifte

Pressepolitikk ved et tusenårsskifte — Dagspresseutvalgets innstilling

Les dokumentet