NOU 2000: 2

Behandlingsreiser til utlandet— Et offentlig ansvar?

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg for utredning av ordningen for behandlingsreiser til utlandet for kronisk syke pasienter ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i brev av 2. mars 1999.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, februar 1999

Jan Tore Gran leder

Finn Georg Birkeland

Berit Flatø

Per Aage Bjørke

Stig Grydeland

Gerd Ersdal

Jan Gulbrandsen

Hilde Westgaard Horge

Kai-Håkon Carlsen

Torill Selsvold Nyborg

Karin Wang Evensen

Eli Feiring

Til forsiden