NOU 2000: 2

Behandlingsreiser til utlandet

Behandlingsreiser til utlandet — Et offentlig ansvar?

Les dokumentet