NOU 2000: 24

Et sårbart samfunn

Et sårbart samfunn — Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Les dokumentet