NOU 2000: 24

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Et sårbart samfunn

Et sårbart samfunn — Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Les dokumentet