NOU 2000: 24

Et sårbart samfunn— Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 3. september 1999 et offentlig utvalg for å utrede samfunnets sårbarhet og beredskap.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

4. juli 2000

Kåre Willoch Leder

Bjørnar Olsen

Solveig Blækkan

Helen Bøsterud

Egil Jørgen Eikanger

Kåre Harila

Frederic Hauge

Jan Hovden

Jan Erik Larsen

Karen M. Mjelde

Lisbet Rugtvedt

Per Sefland

Torild Skogsholm

Hilde Caroline Sundrehagen

Arthur Gjengstø Sekretariatsleder

Stein Henriksen

Steinar Høibråten

Vigdis Olsen

Gunn Fjogstad

Til forsiden