NOU 2000: 32

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap — (Statsborgerloven)

Les dokumentet