NOU 2000: 32

Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap — (Statsborgerloven)

Les dokumentet