NOU 2000: 32

Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap— (Statsborgerloven)

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Utvalget som ble nedsatt for å utarbeide forslag til ny lov om norsk statsborgerskap, legger herved frem sin utredning.

Oslo, 21. desember 2000

Jan Skåre

Alf-Inge Jansen

Bente Holmvang

Manuela Ramin-Osmundsen

Kjersti Larsen

Harald Venger

Åge Knudsen

Til forsiden