NOU 2002: 22

En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon

En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon

Les dokumentet