NOU 2003: 19

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Makt og demokrati

Makt og demokrati

Les dokumentet

Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen