NOU 2003: 19

Makt og demokrati

Makt og demokrati

Les dokumentet

Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen