NOU 2003: 20

Etter inntektsoppgjørene 2003

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la fram sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør 12. februar i år og en rapport med oppdatering av lønnstall 28. mars.

Beregningsutvalget legger nå fram sin rapport nr. 2 for 2003 - «Etter inntektsoppgjørene 2003». I rapporten er ny statistikk og annet materiale innarbeidet. Det gis her oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det er også korte oversikter over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Utvalgets prisanslag for 2003 er gjennomgått på nytt, og hovedtrekkene i årets mellomoppgjør er omtalt. Utvalget har dessuten fått gjennomført en kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet på bakgrunn av et oppdrag fra Regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene med hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Ellen Horneland, Landsorganisasjonen i Norge, Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Erik Orskaug, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ivar Jørgensen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Eirik Solberg, Kommunenes Sentralforbund, Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Gisle Frøiland, Statistisk sentralbyrå, Roger Gunnarson, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Øystein Sjølie, Finansdepartementet og Victoria Sparrman, Finansdepartementet.

Oslo, 25. juni 2003

Svein Longva Leder

Anne-Kari Bratten

Gjertrud Eggen

Lars Haukjem

Lars Haartveit

Arnulf Leirpoll

Olav Magnussen

Øystein Olsen

Stein Reegård

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Tormod Belgum, Arbeids- og administrasjonsdepartementet,

Ragnhild Nersten, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Helga Birgitte Aasdalen, Finansdepartement

Alexander Vik, Finansdepartementet

Trond Hjørungdal, Finansdepartementet

Hans Atle Gullestad, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Til forsiden