NOU 2003: 24

Mer effektiv bygningslovgivning

Mer effektiv bygningslovgivning

Les dokumentet

Grunnprinsipper og veivalg. Utbyggingsavtaler. Bygningslovutvalgets første delutredning.