NOU 2004: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2004

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 20. februar i år fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget legger med dette fram en endelig utgave av rapporten. Det er siden februar innarbeidet ny statistikk og annet materiale, herunder nye tall for lønnsutviklingen, bl.a. for forholdet mellom kvinners og menns lønn, for lønn fordelt på utdanning og for utviklingen i topplederlønninger i privat næringsvirksomhet. Videre er det kommet nye nasjonalregnskapstall som har hatt betydning for deler av rapporten.

Rapporten gir i stor grad oversikt over de samme områder som utvalgets rapporter foran inntektsoppgjørene i de senere årene. Det gjelder utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne. Det gis dessuten en omtale av internasjonal økonomi og norsk økonomi. Utvalgets prisanslag for 2004 i den foreløpige rapporten i februar er gjennomgått på nytt.

Beregningsutvalget ble ved kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2007.

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Klemet Aaby, Landsorganisasjonen i Norge, Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Per Engebretsen, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sissel Monsvold, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Eirik Solberg, Kommunenes Sentralforbund, Terje Moe Gustavsen og Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Roger Bjørnstad, Gisle Frøiland og Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå, Arnulf Leirpoll og Roger Gunnarson, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Oslo, 31. mars 2004

Svein Longva leder

Ann Lisbet Brathaug

Anne-Kari Bratten

Ellen Horneland

Lars Haartveit

Solveig Lie

Olav Magnussen

Øystein Olsen

Erik Orskaug

Stein Reegård

Sigrid Russwurm

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Per Kristian Sundnes

Tormod Belgum, Arbeids- og administrasjonsdepartementet,

Ragnhild Nersten, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Helga Birgitte Aasdalen, Finansdepartementet

Alexander Vik, Finansdepartementet

Trond Hjørungdal, Finansdepartementet

Til forsiden