NOU 2004: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2004

Til innholdsfortegnelse

7 Tabellvedlegg

Tabell 7.1 Skattesatser og beløpsgrenser mv. etter 2000-, 2001- , 2002-, 2003 og 2004-regler

  2000-regler2001-regler2002-regler2003-regler2004-regler
a. Trygdeavgift
Lønnsinntekt7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Annen næringsinntekt1)10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst
Pensjonsinntekt3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst
b Toppskatt til staten
Trinn 1
Sats2)13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.
Innslagspunkt, klasse 1277 800 kr289 000 kr320 000 kr340 700 kr354 300 kr
Innslagspunkt, klasse 2329 000 kr342 200 kr342 200 kr364 000 kr378 600 kr
Trinn 2
Sats3)19,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.
Innslagspunkt762 700 kr793 200 kr830 000 kr872 000 kr906 900 kr
Skatter på alminnelig inntekt
c Kommune, fylkes- og fellesskatt
Finnmark og Nord- Troms24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst
Landet ellers28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst
d Maksimale marginale skattesatser
Samlet maksimal marginalskatt på lønn og personinntekt fra næringsvirksomhet i jordbruk, skogbruk og fiske55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst
Samlet maksimal marginalskatt på personinntekt fra annen næringsvirksomhet55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst
Standardfradrag mv.
e Klassefradrag
Klasse 127 700 kr28 800 kr30 100 kr31 600 kr32 900 kr
Klasse 255 400 kr57 600 kr60 200 kr63 200 kr65 800 kr
f Minstefradrag
Sats22,0 pst.22,0 pst23,0 pst24,0 pst24,0 pst
Øvre grense36 600 kr40 300 kr43 000 kr45 700 kr47 500 kr
Nedre grense4 000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr
Lønnsfradrag 4)30 600 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr
g Særfradrag for alder17 640 kr17 640 kr18 360 kr18 360 kr18 360 kr
h Særfradrag for uførhet17 640 kr17 640 kr18 360 kr18 360 kr18 360 kr
i Avtrappingssats, skattereduksjonsregelen55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst
j Skattefrie nettoinntekter, pensjonister
Enslige73 800 kr76 800 kr81 100 kr85 200 kr88 600
Ektepar120 600 kr125 400 kr131 700 kr138 300 kr143 800
l foreldrefradrag (for barn under 12 år)
Øvre grense, ett barn25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Øvre grense, to eller fl30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr
m Forsørgerfradrag i skatt (pr. barn)
Barn (under 16 år)1 820 krOpphevetOpphevetOpphevetOpphevet
Ungdom (mellom 16 og 18 år)1 820 krOpphevetOpphevetOpphevetOpphevet
n Generelle satser for barnetrygd5)
1. barn9 948 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr
2. barn9 948 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr
3. barn10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr
4. barn10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr
5. og følgende barn10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr
o Sum barnetrygd og forsørgerfradrag (til orientering)
1. barn11 768 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr
2. barn23 536 kr23 328 kr23 328 kr23 328 kr23 320 kr
3. barn36 300 kr34 992 kr34 992 kr34 992 kr34 980 kr
4. barn49 064 kr46 656 kr46 656 kr46 656 kr46 640 kr
Tillegg pr. barn utover 4 barn12 764 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr
p Ekstra barnetrygd til barn mellom 1-3 år6)7 884 kr7 884 kr7 884 krOpphevetOpphevet
q Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 790 kr

1) For næringsinntekt over 12 G betales 7,8 pst. trygdeavgift.

2) For skattytere i Finnmark og Nord-Troms utgjør satsen 9,5 pst.

3) Trinn 2 i toppskatten gjaldt ikke for skattytere i Nord-Troms og Finnmark fram t.o.m. 1998. Det nye trinn 2 i toppskatten som ble innført f.o.m. 2000 gjelder derimot også for skattytere i Nord-Troms og Finnmark.

4) Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5) F.o.m. 1. mai 2000 ble barnetrygden utvidet til å gjelde t.o.m. den måneden barnet fyller 18 år. Fra 1. juli 2000 gjelder barnetrygden t.o.m. måneden før barnet fyller 18 år.

6) Ekstra barnetrygd til barn mellom 1 og 3 år fjernes fra 1. august 2003.

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 7.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993-30.4.-2004. Kroner

        Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1)
  GrunnbeløpetÅrlig minstepensjon for ensligÅrlig minstepensjon for ekteparPensjon før 1.1.922)Pensjon tidligst fra 1.1.923)
1.05.93-31.12.9337 30059 86896 81692 68888 992
1.01.94-30.04.9437 30059 868101 0884)92 68888 992
1.05.94-31.12.9438 08061 116103 20094 62090 852
1.01.95-30.04.955)38 08061 512103 99294 62090 852
1.05.95-30.04.9639 23063 372107 13697 48893 600
1.05.96-30.04.9741 00066 240111 984101 89297 836
1.05.97-30.04.986)42 50069 360117 456105 672101 412
1.05.98-30.04.997)45 37081 360140 040112 752108 252
1.05.99-30.04.0046 95084 204144 912116 676112 032
1.05.00-30.04.0149 09088 032151 512121 992117 132
1.05.01-30.04.0251 36092 100158 532127 632122 544
1.05.02-30.04.0354 17097 140167 208134 616129 252
1.05.03-30.04.0456 861101 964181 2008)141 300135 660

1) Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden.

2) Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

3) Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

4) Hevingen av særtilleggsats for ektepar fra 1.1.94. Ny sats 2*60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av satsen for enslige.

5) Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Høy sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

6) Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Høy sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

7) Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Høy sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

8) Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5.2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

Kilde: Sosialdepartementet.

Tabell 7.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før1)

  19931994199519961997199819992000200120022003
Belgia2)4,81,22,91,63,41,50,32,84,21,12,2
Canada3)2,01,72,2-0,82,92,81,63,54,33,23,5
Danmark2)2,83,23,63,93,73,94,24,03,73,94,0
Finland2)4,94,67,82,82,65,03,45,25,03,42,9
Frankrike2)3,02,52,71,72,51,73,83,02,83,23,4
Italia2)5,11,54,66,92,9-0,72,91,81,52,53,1
Nederland2)3,74,32,22,42,73,13,13,94,74,43,0
Storbritannia2)4,75,04,44,34,24,54,04,65,04,03,0
Sverige2)3,34,25,46,64,43,61,72,93,43,83,3
Sveits3)-0,53,31,53,63,63,61,51,42,51,71,7
Tyskland2)5,95,55,45,12,30,82,92,83,63,02,3
Østerrike2)5,34,2-0,22,61,30,82,63,53,03,02,5
Japan2)2,82,03,20,83,42,6-0,30,01,9-2,50,6
USA2)2,72,82,21,31,95,34,07,07,43,12,1
Spania2)8,72,92,34,12,92,52,72,83,43,04,3
Irland2)5,73,33,03,13,15,05,75,17,96,25,1
Hellas2)13,313,013,68,88,84,64,25,94,65,06,5
Portugal2)7,74,86,04,94,84,84,54,85,44,82,7
Singapore3)8,37,94,85,25,2-5,1-1,09,7-3,10,05,9
Sør-Korea3)10,815,09,314,26,40,510,98,18,67,96,9
Thailand4)8,710,611,311,411,113,75,56,84,25,46,2
Taiwan3)7,06,46,14,44,22,83,43,8-1,52,06,2
Polen2)39,038,334,227,021,614,710,410,09,08,03,2
Tsjekkia5)19,916,218,217,912,710,16,86,47,36,56,5
Ungarn5)22,023,719,723,521,715,15,015,815,817,712,9
Norges handelspartnere4,24,04,54,73,53,13,33,74,13,33,1
Memo: Norge, virkedagskorrigert1,52,93,94,14,46,26,25,15,96,04,5

1) Der det har vært tilgjengelige data er det oppgitt vekst i timelønnskostnader i industrien. For enkelte år og land har ikke slike data vært tilgjengelige, og andre lønnsbegreper er derfor benyttet. Dette gjelder tallene fra EU-kommisjonen som viser vekst i timelønnskostnader per sysselsatt i industrien.

2) Kilder: Fram til 2002: IMF, 2003: EU-kommisjonen.

3) Kilder: Fram til 2002: IMF, 2003:Beregningsutvalget.

4) Kilde: Beregningsutvalget (hele perioden).

5) Kilder: Fram til 1998: OECD, 1999 -2003: EU-kommisjonen.

Tabell 7.4 Lønnsomhetsutviklingen i Norge. Makroøkonomiske mål, prosent.1)

  19931994199519961997199819992000200120022003
I) Driftsresultatandel (netto)
– Industri20,921,425,221,920,919,820,822,023,721,5..
– Varehandel25,124,225,424,424,923,222,320,820,922,2..
– Hotell og restaurant12,712,813,013,414,414,013,813,113,115,7..
– Post og telekommunikasjon25,022,313,520,332,630,733,916,920,231,4..
– Forretningsmessig tjenesteyting30,630,830,128,529,128,229,829,131,832,4..
– Personlig tjenesteyting30,231,331,234,535,136,736,237,840,640,2..
II) Kapitalavkastningsrate (netto)
– Industri10,511,414,312,011,911,111,712,413,712,7..
– Varehandel20,120,923,924,626,825,624,422,923,127,0..
– Hotell og restaurant7,57,77,78,18,88,58,68,07,810,3..
– Post og telekommunikasjon9,68,34,46,913,011,713,15,36,713,6..
– Forretningsmessig tjenesteyting26,726,324,422,323,021,622,921,323,022,5..
– Personlig tjenesteyting8,69,08,810,210,411,211,011,712,712,9..

1) Tallene vil kunne bli påvirket dersom det i en næring er en stor andel selvstendige.

2) Beregningsutvalgets anslag.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 7.5 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land.1) Prosent.

  1994199519961997199819992000200120022003
Fastlands-Norge38,138,236,635,935,034,134,534,935,034,8
Tyskland41,341,442,642,643,142,543,744,0....
Danmark41,240,940,640,138,238,640,439,5
Sverige40,742,039,139,138,137,836,0......
USA37,438,038,639,238,738,438,037,9....
Handelspartnere 1)42,443,143,242,742,642,342,241,9....
Memo: Industrien 2)
Norge31,233,731,130,029,230,631,933,331,1..
Danmark32,331,930,733,031,532,534,935,8....
Finland44,546,043,245,047,545,549,146,2....
Tyskland24,623,924,425,827,126,124,824,9....

1) Sammenveid med konkurranseevnevekter. På grunn av manglende data er gjennomsnittet for handelspartnerne beregnet på grunnlag av de landene det foreligger tall for. I 2000 hadde disse landene en samlet vekt på 85 prosent av handelspartnerne. I 2001 hadde denne andelen sunket til 63 prosent. For å unngå at endringer i utvalget påvirker nivået på driftsresultatet er veksten i driftsresultatandelene benyttet til å framskrive nivået fra 1996.

2) Manglende data gjør at det ikke er mulig å beregne brutto driftsresultatandelen for handelspartnerne samlet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD og Beregningsutvalget.

Tabell 7.6 Bedriftsøkonomiske mål for lønnsomheten. Norge, prosent.

  199419951996199719981999200020012002
III) Driftsmargin
– Industri5,87,45,65,44,84,34,94,03,3
– Varehandel, hotell og restaurant2,92,72,61,71,92,7
– Samferdsel8,76,87,37,45,91,5
– Forretningsmessig tjenesteyting7,011,412,810,19,49,8
– Andre fastlandsnæringer7,76,78,48,47,07,2
IV) Totalrentabilitet
– Industri9,010,38,18,87,76,17,17,04,1
– Varehandel, hotell og restaurant9,08,37,14,95,97,7
– Samferdsel6,95,54,65,44,90,4
– Forretningsmessig tjenesteyting7,46,55,86,24,94,7
– Andre fastlandsnæringer7,17,55,34,4
V) Egenkapitalandel
– Industri30,832,434,336,337,438,935,736,042,0
– Varehandel, hotell og restaurant28,228,329,029,229,028,6
– Samferdsel41,041,640,939,036,936,6
– Forretningsmessig tjenesteyting40,239,138,839,436,335,7
– Andre fastlandsnæringer41,344,544,142,342,238,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.7 Lønnsomhetsutviklingen basert på mikroøkonomiske mål. Industrien. Norge og handelspartnere. Prosent.

  199419951996199719981999200020012002
III) driftsmargin
– Norge5,87,45,65,34,84,34,94,03,3
– EUR-111)5,46,15,05,95,95,96,15,5..
– USA7,77,77,47,67,77,97,54,05,7
– Japan5,55,76,15,85,35,35,84,85,3
IV) Totalrentabilitet
– Norge9,010,38,18,87,76,17,17,04,1
– EUR-111)7,18,37,18,38,47,98,97,8..
– USA8,38,58,48,610,410,69,62,96,0
– Japan5,25,45,75,44,24,55,34,04,4
V) Egenkapitalandel
– Norge30,832,434,336,337,438,935,736,042,0
– EUR-111)36,537,037,938,138,638,738,538,8
– USA37,037,838,838,736,936,838,137,236,4
– Japan32,733,034,535,437,037,039,038,639,5

Et uveid gjennomsnitt av 11 EU-land (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike).

Tabell 7.8 Beregnet årslønnsvekst1) for flere grupper. Utfyllingstabell til tabell 3.1

  Arbeidere i NHO-bedrifter2):            
  ArbeidereIndustri-Nærings-Tekstil- ogTreindustriTreforedling- ogGrafiskKjemiskMineralbarb.Elektrokjemisk
Åri altarbeidereog nytelsebekledning   papirvareind.industriindustriindustriindustri
1993-942,62,92,72,13,83,50,82,72,93,9
1994-952,93,43,12,33,75,22,83,83,72,9
1995-964,24,23,64,24,86,03,44,53,86,0
1996-974,33,73,43,64,12,03,94,34,12,7
1997-986,25,65,36,66,45,65,35,65,74,8
1998-994,94,74,23,12,55,34,23,26,16,0
1999-004,54,53,93,94,38,14,42,96,14,3
2000-014,94,94,24,74,35,37,75,35,05,8
2001-025,65,06,14,66,14,83,45,45,24,0
2002-034,03,54,04,63,04,32,94,23,67,8
1993-0353,951,448,747,552,362,946,150,757,060,0
Gj. sn per år4,44,24,04,04,35,03,94,24,64,8
Årslønn 2003kr 291 400kr 290 100kr 272 300kr 245 800kr 262 500kr 288 900kr 338 900kr 273 800kr 263 500kr 322 300
Arbeidere i NHO-bedrifter2):
Jern- ogBygg- og anleggsvirksomhetSamferdsel/-Funksjonærer i NHO-bedrifterForretnings–Varehandel
ÅRmetall- industriI altByggevirk.transportsektorenI altIndustrifunk.og sparebanker5)I altEngroshandelDetaljhandel
1993-942,90,32,52,33,53,53,82,83,03,2
1994-953,41,13,72,43,73,83,73,33,34,2
1995-963,44,34,55,24,34,34,75,35,04,6
1996-974,65,85,83,94,84,74,94,75,14,1
1997-985,66,96,86,46,66,86,86,25,47,1
1998-995,35,75,84,84,84,75,25,04,83,7
1999-004,15,35,54,24,64,75,44,84,94,8
2000-015,04,95,25,37,15,34,25,55,74,5
2001-025,55,35,35,45,66,16,34,74,66,2
2002-032,53,73,95,25,14,64,43,74,7
1993-0351,352,561,255,363,060,562,057,856,058,4
Gj. sn per år4,24,34,94,55,04,84,94,74,54,7
Årslønn 2003kr 297 100kr 316 100kr 313 100kr 261 400kr 415 4000kr 413 4000kr 385 500kr 324 800kr 360 500kr 275 600
Forretningsm.StatenKommunene
ÅRHotell- og rest.3)ForsikringtjenesteytingI altSivil ytre etat4)Forretn. drift4)SkoleverketI altHelseForretn. drift4)
1993-941,95,02,82,22,33,81,72,42,42,2
1994-952,32,32,63,13,62,72,72,82,94,2
1995-964,34,14,04,44,53,84,14,45,15,0
1996-974,05,54,34,34,22,14,03,94,02,4
1997-986,27,35,96,47,66,85,85,95,9-
1998-994,14,35,44,72,03,14,55,0--
1999-004,43,94,54,64,74,46,04,0--
2000-013,64,24,74,23,44,37,83,5--
2001-025,66,05,25,96,44,08,26,0--
2002-033,1-4,84,3--5,44,46)
1993-0347,2-54,053,9--62,951,2--
Gj. sn per år3,94,44,4--5,04,2--
Årslønn 2003--kr 393 800kr 327 300--kr 349 700kr 273 500--

1) Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, skoleverket, kommunene og for hotell- og restaurantvirksomhet. For de andre er de for heltidsansatte.

2) Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3) Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Både heltids- og deltidsansatte er med i veksttallet. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte. Veksttallet fra 1996 til 1997 er justert for bedrifter som tidligere var medlemmer i Forbundet for Overnatting og Servering (FOS), og som ikke var med i statistikken for 1996. Denne gruppen utgjør 30-40 prosent i grunnlagsmaterialet og er med i veksttallet for 1997-98 og etterfølgende år.

4) Lønnsutviklingen mellom lønnsstatistikkens tellingstidspunkter. For de andre er det lagt til grunn årsgjennomsnittet.

5) Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994-95, men er med i beregningen for årene etter. Omfatter også forsikring for 2003.

6) Inklusiv Oslo kommune

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 7.9 Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder. Heltidsansatte1)

  NHO-bedrifter i industrienNAVO-bedrifter
  Industrien i alt i NHO-bedrifterIndustriarbeidereIndustrifunksjonærerHSH-bedrifter i varehandel2)Forretnings- og sparebanker3)StatsansatteSkoleverketKommuneansatteHelse- foretakeneØvrige bedrifter
1993-94--3,53,33,8-----
1994-95--3,84,03,7-----
1995-96--4,35,44,7-----
1996-97--4,74,14,9-----
1997-98--6,86,17,0-----
1998-99--4,74,95,0-----
1999-2000--4,74,54,84,66,04)---
2000-2001--5,34,84,04,27,85)---
2001-2002--6,15,06,26,08,16)---
2002-2003--4,64,34,45,57)---
1993-1998--25,325,126,5-----
Gj. sn. per år--4,64,64,8-----
1998-2003--28,025,727,0-----
Gj. sn. per år--5,14,74,9-----
Årslønn 2003, kr--418 000295 700385 500330 900353 900---

1) I beregningene av årslønn for heltidsansatte i privat sektor fra og med 1997 inngår de som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer i uken. Dette er i samsvar med heltidsdefinisjonen i offisiell lønnsstatistikk for privat sektor. For ansatte i HSH-bedrifter i varehandel legges imidlertid til grunn 37,5 t/uke. For ansatte i stat, skoleverk, kommune og de statlige eide helseforetakene er heltid definert som alle med dellønnsprosent/stillingsandel på 100 prosent.

2) Omfatter varehandelsbedrifter som er medlemmer i HSH. Tallet i tabellen for 1998-99 gjelder for ansatte i identiske bedrifter, dvs. bedrifter som er med i statistikken både i 1998 og 1999. Til sammenlikning var lønnsveksten i varehandelen totalt 5,0 prosent, i engroshandel totalt 4,8 prosent og i detaljhandel totalt 3,7 prosent, se vedleggstabell 7.8. Lønnsveksten i HSH-området fra 1998 til 1999 var sterkt preget av at langt flere HSH-bedrifter kom med i statistikken for 1999 enn i tidligere år. På individnivå var økningen særlig stor for personer i stillingsgrupper med lønn under gjennomsnittet for HSH-bedrifter, noe som trakk lønnsveksten ned.

3) Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994-95, men er med i årene etter. Lønnsveksten fra 1998 til 1999 er påvirket av utbetaling i Kreditkassen fra et "ansettelsesfond" som ble bygd opp gjennom avsetninger i 1997 og 1998. Årslønnsvirkningen i 1999 utgjorde om lag ½ prosent for hele tariffområdet. Fra og med 1997-98 er årslønnsveksten for forretnings- og sparebanker og forsikring under ett.

4) Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med om lag 1,4 prosentpoeng.

5) Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med 1,8 prosentpoeng. Under hovedtariffoppgjøret i 2000 ble det avtalt at de 2 ekstra feriedagene både i 2001og 2002 tas ut i penger i stedet for redusert tilstedeværelsesplikt. Dette utgjør ett lønnstrinn eller vel 1½ prosentpoeng som bidrag til lønnsveksten i 2001.

6) Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 3 prosentpoeng

7) Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 1¾ prosentpoeng

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 7.10 Vekst i prosent i gjennomsnittlig årslønn1) per heltidsekvivalent2) for deltidsansatte etter næringer3) og deltidsansattes lønn som andel av heltidsansattes lønn. 1997-2002(2003)

  Andel av utvalgetVekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekstÅrslønn per 1.9/1.10Lønnsandel4)
  20021998199920002001200220031997-022002  
I alt1006,33,34,34,07,427,9267 20081,8
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,2-3,45,9-2,42,01,33,1360 10074,2
Industri2,97,53,38,30,48,230,6272 00087,2
Kraftforsyning0,19,1-1,16,75,414,038,2294 00089,9
Bygge- og anleggsvirksomhet0,54,05,53,35,512,634,6292 80094,9
Varehandel13,36,05,03,06,43,526,3230 10072,7
Hotell- og restaurantvirksomhet4,57,9219 90087,8
Samferdsel4,1-2,5-1,91,76,38,712,3273 60084,9
Finanstjenester1,48,53,72,211,55,535,2310 70077,8
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet3,2-6,012,30,411,34,122,8273 70071,2
Staten5,18,70,06,210,44,62,333,3288 00088,9
Undervisningspersonale i skoleverket8,78,52,29,74,411,92,342,0331 00095,7
Kommune og fylkeskommune39,99,90,85,03,25,42,726,6261 70093,8
Statlige sykehustjenester10,7294 60089,7
Privat undervisning0,513,2-0,60,27,12,023,0289 70089,8
Helse- og sosialtjenester3,13,25,41,65,73,621,0256 10093,3
Sosiale og personlige tjenester1,78,13,34,45,13,126,2261 70077,6

1) Gjennomsnittlig beregnet årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs. avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2) Omfatter deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Månedsfortjenesten per heltidsekvivalent for deltidsansatte er regnet ut på grunnlag av gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for de heltidsansatte, dvs. alle med avtalt arbeidstid på 33 timer per uke eller mer. Dersom gjennomsnittlig arbeidstid for heltidsansatte er 37 timer i uka, vil for eksempel en deltidsansatt som arbeider 15 timer i uka ha en vekt på 0,41 (15/37) regnet som heltidsekvivalent. Lønnen for den deltidsansatte regnet per heltidsekvivalent framkommer ved å multiplisere lønnen til vedkommende deltidsansatt med 2,47 (37/15).

3) NOS Standard for næringsgrupper.

4) Deltidsansattes lønn per heltidsekvivalent som andel av heltidsansattes lønn.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 7.11 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og årslønn7) per 1.9/1.10 for heltidsansatte etter utdanningsgrupper2)og næring1). Kroner og prosent. 1997-2003

  Andeler av utvalgetVekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekstÅrslønn 1.9/1.10
  20031998199920002001200220031997-20032003
Utdanning på grunnskolenivå
Industri i alt136,93,23,83,75,63,029,2278 800
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt97,44,94,14,65,63,433,8303 000
Varehandel i alt116,33,84,55,35,32,931,4290 600
Finanstjenester i alt4)38,73,75,24,26,53,436,1343 700
Skoleverket i alt114,2-0,88,41,29,62,038,9289 100
Staten i alt5)37,82,84,94,44,02,229,0274 800
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)79,11,14,75,46,71,932,3250 500
Utdanning på videregående skolenivå
Industri i alt667,34,44,04,25,73,532,7303 672
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt747,35,14,74,95,72,734,5307 900
Varehandel i alt706,83,75,94,34,33,732,3308 500
Finanstjenester i alt4)557,24,14,44,26,41,631,3353 400
Skoleverket i alt39,12,69,45,410,33,246,8315 900
Staten i alt5)388,32,26,82,76,32,432,1297 600
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)497,91,34,44,76,42,330,0262 800
Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning
Industri i alt277,75,14,24,55,23,734,6312 300
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt418,56,85,45,76,12,540,4319 700
Varehandel i alt177,75,14,24,55,24,138,3308 200
Finanstjenester i alt4)38,52,25,64,35,75,135,8349 900
Skoleverket i alt19,71,211,63,98,21,441,3326 400
Staten i alt5)610,02,95,53,16,12,233,4290 900
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)126,00,44,13,88,02,026,7262 300
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
Industri i alt138,76,95,55,06,72,340,6425 100
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt85,84,74,75,27,53,435,6423 600
Varehandel i alt149,14,66,57,15,40,037,2419 000
Finanstjenester i alt4)347,42,85,73,93,62,837,6469 200
Skoleverket i alt848,81,79,64,210,52,429,1350 100
Staten i alt5)297,92,46,64,16,21,532,0329 900
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)376,92,25,35,06,03,031,9311 700
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år
Industri i alt59,06,16,15,27,52,241,7533 300
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt20,23,16,54,45,76,429,2535 000
Varehandel i alt29,25,74,19,03,52,839,3523 400
Finanstjenester i alt4)76,91,09,30,24,62,126,2580 900
Skoleverket i alt127,22,59,83,99,81,940,2395 800
Staten i alt5)297,22,75,55,46,62,333,6391 600
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt6)8)67,82,23,44,85,22,629,0374 100

1) NOS Standard for næringsgrupper

2) NOS Standard for utdanningsgruppering

3) Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU

4) Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001 Endring fra 2000 til 2001 basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

5) Veksten fra 2001 til 2002 og videre er eksklusive statlige sykehus.

6) Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger til og med 2001.

7) Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

8) Veksttallet for 2001-2002 og videre omfatter ikke ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 7.12 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på næring1) og utdanning2), herunder fagutdanning3). Heltidsansatte. 1997-2003

                Årslønn menn7)Årslønn kvinner7)
  199719981999200020012002200320032003
Industri i alt86,786,886,988,088,288,287,8331 500291 100
Utdanning på grunnskolenivå87,888,189,188,888,989,188,3286 600253 200
Utdanning på videregående skolenivå88,587,888,389,889,489,689,2310 100276 600
 Av dette
 Fagutdanning3)91,189,691,392,492,192,390,5315 000286 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år80,381,882,182,283,283,883,3442 300368 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år83,881,779,780,682,981,481,4552 800450 000
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt95,091,392,294,294,793,895,4317 800303 200
Utdanning på grunnskolenivå92,091,190,389,192,985,985,9304 200261 400
Utdanning på videregående skolenivå95,791,192,094,293,693,493,4308 800288 400
 Av dette
 Fagutdanning3)92,988,491,188,592,490,788,9320 100284 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år82,179,879,682,484,378,584,6431 100364 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år78,682,478,179,579,481,085,8542 200465 300
Varehandel i alt81,480,681,981,582,883,684,5342 500289 300
Utdanning på grunnskolenivå82,782,983,584,184,685,485,4303 800259 500
Utdanning på videregående skolenivå82,782,583,282,784,084,285,3321 900274 700
 Av dette
 Fagutdanning3)84,784,285,486,986,085,386,2312 800269 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år74,575,377,076,775,877,878,0450 700351 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år79,276,982,378,781,181,086,2542 900467 700
Finanstjenester i alt4)74,474,275,275,173,173,472,9468 800341 600
Utdanning på grunnskolenivå82,581,682,782,781,779,477,4393 000304 000
Utdanning på videregående skolenivå79,879,779,980,379,278,678,7398 800313 800
 Av dette
 Fagutdanning3)82,378,881,580,178,579,980,5378 200304 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år76,176,578,578,775,276,074,9515 900386 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år75,575,479,577,978,578,280,3612 300491 800
Statsansatte i alt5)89,989,689,788,688,989,288,7349 500310 000
Utdanning på grunnskolenivå93,292,792,992,891,692,691,7286 600262 800
Utdanning på videregående skolenivå90,690,290,488,289,088,587,9312 900275 100
 Av dette
 Fagutdanning3)89,788,689,087,689,089,088,0298 600262 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år93,293,193,091,591,391,291,9341 000313 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år91,691,690,789,890,190,290,4404 800366 000
Skoleverket i alt93,693,794,194,094,595,495,7363 000347 400
Utdanning på grunnskolenivå88,089,095,998,392,493,3300 300280 200
Utdanning på videregående skolenivå87,388,090,389,891,091,493,1325 300302 700
 Av dette
 Fagutdanning3)84,083,987,487,789,187,988,6332 600294 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år95,094,995,295,195,596,496,6357 300345 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år95,095,094,995,295,795,996,3401 700386 800
Kommune i alt8) (Heltidsansatte)87,987,687,387,987,692,492,8300 600279 000
Utdanning på grunnskolenivå93,092,892,291,992,792,792,5261 400241 900
Utdanning på videregående skolenivå91,292,892,992,893,392,993,5273 700255 900
 Av dette
 Fagutdanning3)90,193,193,592,592,292,292,3271 100250 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år90,492,092,293,292,391,791,8330 900303 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år6)86,885,385,985,785,492,191,1388 700353 900
Kommune i alt9) (Heltid + deltidsansatte)90,291,491,7297 500272 800
Utdanning på grunnskolenivå91,493,293,2260 200242 400
Utdanning på videregående skolenivå93,494,494,9271 600257 700
 Av dette
 Fagutdanning3)94,293,994,1270 600254 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år92,092,592,6326 500302 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år6)91,291,790,7388 500352 500

1) NOS Standard for næringsgrupper. Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune(1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget

2) NOS Standard for utdanningsgruppering.

3) Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

4) Nye tall for 2001.

5) Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002.

6) Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger til og med 2001.

7) Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

8) Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. 2002.

9) Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. 2001.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Tabell 7.13 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning2), herunder fagutdanning3) og næring1). Heltidsansatte. 1997-2003

  1997199819992000200120022003Årslønn7) menn 2003Årslønn7) kvinner 2003
Utdanning på grunnskolenivå
Industri i alt87,888,189,188,888,989,188,3286 600253 200
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,091,190,389,192,985,985,9304 200261 400
Varehandel i alt82,782,983,584,184,685,485,4303 800259 500
Finanstjenester i alt4)82,581,682,782,781,779,472,9468 800341 600
Skoleverket i alt88,089,095,998,392,493,3300 300280 200
Staten i alt5)93,292,792,992,891,692,691,7286 600262 800
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)93,092,892,291,992,792,792,5261 400241 900
Utdanning på videregående skolenivå
Industri i alt88,587,888,389,889,489,689,2310 100276 600
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt95,791,192,094,293,693,493,4308 800288 400
Varehandel i alt82,782,583,282,784,084,285,4303 800259 500
Finanstjenester i alt4)79,879,779,980,379,278,678,7398 800313 800
Skoleverket i alt87,388,090,389,891,091,493,1325 300302 700
Staten i alt5)90,690,290,488,289,088,587,9312 900275 100
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)91,292,892,992,893,392,993,5273 700255 900
Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning
Industri i alt91,189,691,392,492,192,390,5315 000286 000
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,988,491,188,592,490,788,9320 100284 500
Varehandel i alt84,784,285,486,986,085,386,2312 800269 600
Finanstjenester i alt4)82,378,881,580,178,579,980,5378 200304 500
Skoleverket i alt84,083,987,487,789,187,988,6332 600294 600
Staten i alt5)89,788,689,087,689,089,088,0298 600262 700
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)90,193,193,592,592,292,292,3271 100250 200
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
Industri i alt80,381,882,182,283,283,883,3442 300368 200
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt82,179,879,682,484,378,584,6431 100364 600
Varehandel i alt74,575,377,076,775,877,878,0450 700351 400
Finanstjenester i alt4)76,176,578,578,775,276,074,9515 900386 500
Skoleverket i alt95,094,995,295,195,596,496,6357 300345 100
Staten i alt5)93,293,193,091,591,391,291,9341 000313 400
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)90,492,092,293,292,391,791,8330 900303 800
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år
Industri i alt83,881,779,780,682,981,481,4552 800450 000
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt78,682,478,179,579,481,085,8542 200465 300
Varehandel i alt79,276,982,378,781,181,086,2542 900467 700
Finanstjenester i alt4)75,575,479,577,978,578,280,3612 300491 800
Skoleverket i alt95,095,094,995,295,795,996,3401 700386 800
Staten i alt5)91,691,690,789,890,190,290,4404 800366 000
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt6)8)86,885,385,985,785,492,191,1388 700353 900

1) NOS Standard for næringsgrupper. Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune(1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget

2) NOS Standard for utdanningsgruppering

3) Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

4) Nye tall fra 2001.

5) Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002.

6) Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger til og med 2001.

7) Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

8) Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. 2002.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Til forsiden