NOU 2005: 10

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser

Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser — Havressursloven

Les dokumentet