NOU 2006: 19

Akademisk frihet

Akademisk frihet — Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov

Les dokumentet