Høring om NOU 2006:19 - Akademisk frihet

Stortinget ba departementet om å utrede behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske frihet for den enkelte vitenskapelig ansatte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2007

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 67 (2006–2007) 1. juni 2007 frem forslag til lov om endring i universitets- og høyskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.