Ot.prp. nr. 67 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget