NOU 2006: 19

Akademisk frihet— Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Daværende Utdannings- og forskningsdepartementet oppnevnte den 14. oktober 2005 et utvalg for å vurdere eventuell lovfesting av individuell akademisk frihet. Utvalget avgir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig.

Oslo 2. oktober 2006

Arild Underdal

Christina Ullenius

Tanja Storsul

Johan P. Olsen

Kari Kjenndalen

Gunhild Hagesæther

Johan Giertsen

Jan Fridthjof Bernt

Rigmor Austgulen

Anne Grøholt

Finn-Hugo Markussen

Til forsiden