NOU-er

NOU 2007: 14

Samisk naturbruk og retts­-situasjon fra Hedmark til Troms

Samisk naturbruk og retts­-situasjon fra Hedmark til Troms — Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Les dokumentet