NOU 2007: 14

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Samisk naturbruk og retts­-situasjon fra Hedmark til Troms

Samisk naturbruk og retts­-situasjon fra Hedmark til Troms — Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Les dokumentet