NOU 2008: 13

Eierkontroll i finansinstitusjoner— Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

5 Direktiv 2007/44/EC – engelsk utgave

Figur 5.1 

Figur 5.1

Kilde: 21.9.2007 EN Official Journal of the European Union L 247

Figur 5.2 

Figur 5.2

Figur 5.3 

Figur 5.3

Figur 5.4 

Figur 5.4

Figur 5.5 

Figur 5.5

Figur 5.6 

Figur 5.6

Figur 5.7 

Figur 5.7

Figur 5.8 

Figur 5.8

Figur 5.9 

Figur 5.9

Figur 5.10 

Figur 5.10

Figur 5.11 

Figur 5.11

Figur 5.12 

Figur 5.12

Figur 5.13 

Figur 5.13

Figur 5.14 

Figur 5.14

Figur 5.15 

Figur 5.15

Figur 5.16 

Figur 5.16

Til dokumentets forside