NOU 2008: 13

Eierkontroll i finansinstitusjoner— Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

7 Tekst i dir. 2006/48/EF kredittinstitusjonsdirektivet, som er endret ved dir. 2007/44/EF

Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast)

Kursivert tekst i klammer er opphevet tekst. Tekst fra dir. 2007/44/EF er satt med fet skrift

Figur 7.1 

Figur 7.1

1 OJ L. 184, 6.7.2001, p. 1. Directive as last amended by Directive 2005/1/EC

2 OJ L. 184, 6.7.2001, p. 1. Directive as last amended by Directive 2005/1/EC

Figur 7.2 

Figur 7.2

Figur 7.3 

Figur 7.3

Figur 7.4 

Figur 7.4

Figur 7.5 

Figur 7.5

Figur 7.6 

Figur 7.6

Figur 7.7 

Figur 7.7

Figur 7.8 

Figur 7.8

Figur 7.9 

Figur 7.9

Figur 7.10 

Figur 7.10

Figur 7.11 

Figur 7.11

Figur 7.12 

Figur 7.12

Figur 7.13 

Figur 7.13

Til dokumentets forside