NOU 2008: 13

Eierkontroll i finansinstitusjoner— Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

6 Direktiv 2007/44/EF – dansk utgave

Figur 6.1 

Figur 6.1

Kilde: 21.9.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 247

Figur 6.2 

Figur 6.2

Figur 6.3 

Figur 6.3

Figur 6.4 

Figur 6.4

Figur 6.5 

Figur 6.5

Figur 6.6 

Figur 6.6

Figur 6.7 

Figur 6.7

Figur 6.8 

Figur 6.8

Figur 6.9 

Figur 6.9

Figur 6.10 

Figur 6.10

Figur 6.11 

Figur 6.11

Figur 6.12 

Figur 6.12

Figur 6.13 

Figur 6.13

Figur 6.14 

Figur 6.14

Figur 6.15 

Figur 6.15

Figur 6.16 

Figur 6.16

Til dokumentets forside