NOU 2008: 13

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Eierkontroll i finansinstitusjoner

Eierkontroll i finansinstitusjoner — Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen

Les dokumentet