NOU 2009: 6

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Les dokumentet